In september 2021 is mijn boek over Bijbelse en verantwoorde geboorteregeling verschenen bij Uitgeverij De Banier. Het biedt een handreiking voor jonge stellen die zich voorbereiden op het huwelijk en stellen die al kinderen hebben gekregen. Het is geschreven in samenwerking met de NPV- Zorg voor het leven.

 

Zie onderstaande inhoudsopgave voor een idee welke onderwerpen in het boek beschreven zijn:

 

Hoofdstuk 1 Gezinsvorming volgens de Bijbel
- Gods opdracht
- Gods zegen
- Het gezin in een gebroken wereld
- Zinvol gezinsleven
- God werkt door de generaties
- Gods verbond
Hoofdstuk 2 De geboorte van een gezin
- Het christelijk huwelijk
- Hoe God man en vrouw samenbrengt
Hoofdstuk 3 Roeping: verlangen en mogelijkheid
- Gods opdracht
- Wat is een roeping?
- Roeping tot het ouderschap
-  Onze beeldvorming van een gezin
- Verlangen naar een eerste baby
- Kinderloosheid
- Een nieuwe, onverwachte zwangerschap
Hoofdstuk 4 Bijbelse geboorteregeling
- Gods geboorteregeling
- Vertrouwen versus verstand
- Een weg van gebed
Hoofdstuk 5 Verantwoorde geboorteregeling
- Praktische afwegingen
- Persoonlijke grenzen
- De samenstelling van het gezin
- Ziel voor de eeuwigheid
- Draagkracht en draaglast
- Een voltooid gezin
- Verlangen naar een groter gezin
Hoofdstuk 6 Anticonceptie
- Wat zegt de Bijbel over anticonceptie?
- Keuze voor anticonceptie
- Verschillende methoden
- Afweging anticonceptie